#PointsContestant
1 225 Erik_Lillo
2 135 josue-king
3 100 Wekys
4 100 Daviliko69rct
4 100 KKANTONET
4 100 iLuX MH
7 75 Casadot
8 60 Angelito1713

9 40 ARROW
10 40 susty10
10 40 EagleAereo7
10 40 mateo7547
10 40 VDSkaos
10 40 Adrian